Gå till innehåll
Haparanda Ryttare
Haparanda Ryttare

Anläggningskort

Förtydligande kring regler för ridbanekort.

Medlemsskap och ridbanekort behövs för att kunna nyttja ridhuset. Dvs vid bokning där flera deltar ska samtliga vara medlemmar och ha löst ridbanekort för hästen. Ridbanekort kan lösas för dag/månad/halvår/år. Se priser nedan.

Ridbanekort Haparanda Ryttare

Prislista ridbanekort, (gäller för enskild häst)

Gäller from 2024-01-01

Helår

2000 kr

Terminskort (1/1-30/6 eller 1/7-31/12)

1200 kr

Månadskort (kalendermånad)

300 kr

Dagkort

100 kr

Bokningsavgift per 60 min*

100 kr

  

* För att kunna nyttja ridhuset/banor krävs att hästen har ett ridbanekort i grunden (dag,månad,halvår,- eller helårskort) samt att ryttaren är medlem. Undantaget provridning vid försäljning. Du som har flera hästar får 50 % rabatt på nästkommande ridbanekort. Du betalar tex vid helårskort 2000kr för häst nr 1, 1000kr för häst nr 2, 3 osv.

För att lösa ridbanekort, maila ridskola@haparandaryttare.se
Ange vilket slags kort du önskar lösa samt dina personuppgifter om du ännu inte är medlem.

Anläggningskort ska lösas innan nyttjande.

Bokning av ridhuset sker via Boka.se - se länk på hemsidan. Vi fakturerar anläggningskort och bokningar på mail.

 • Ridbanekortet är endast giltigt tillsammans med årets medlemskort. Ridbanekortet följer hästen och får ej överlåtas till annan häst.
 • Innehavare av ridbanekort får nyttja ridbanorna för ridning när det är ledigt. Se kalender för tider.
 • Privatperson skall vara medlem hos Haparanda Ryttare. Som medlem är du försäkrad via Folksam. Minderårig kan ej lösa ridbanekort för sin häst/ponny utan målsmans medlemsskap.
 • Ridbanekortet krävs för ryttare som disponerar hästar som ej står permanent uppstallade på anläggningen. Ridbanekortet ingår i stallhyran för hästar uppstallade hos HR.
 • Den tid du vistas i och vid ridanläggningen gäller klubbens regler för uppträdande och hästhållning. Vid missbrukat förtroende har Haparanda Ryttare rätt att dra in kortet.
 • Innehavare av ridbanekort får ej nyttja ridbanekortet till att bedriva kommersiell verksamhet med vinstsyfte som konkurrerar med Haparanda Ryttares verksamhet och utbud, tex ridlektioner, barnridning mm. Vill du anordna en kurs skall anläggningen bokas för det ändamålet.
 • Obehörigt nyttjande av anläggningen faktureras med en straffavgift om 1.000 kronor
 • Det är tillåtet att ha 3 bommar på C volten utan ridhusbokning.
 • Vid skador på anläggning och utrustning som inte kan räknas till normalt slitage, ska detta ersättas till HR. Om något går sönder, kontakta bokningssansvarig/personal.
 • Alla hästar som vistas inom anläggningen skall ha gällande vaccinationsintyg (uppvisas vid förfrågan).
 • Ryttaren skall använda godkänd ridhjälm vid ridning, longering och tömkörning.
 • Träck skall plockas bort efter nyttjande av anläggningen. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 • Använd de uppbindningsplatser som finns i lilla stallet, om du behöver göra i ordning din häst. Städa och mocka efter dig.
 • Vid ridning för instruktör/tränare, löshoppning, samt hoppning skall bokning göras. Om hinderutrustning används skall dessa plockas bort omedelbart efter användning.
 • Bokning skall göras via bokningssytem minst 2 dygn innan. Avgift faktureras. Bokningsavgiften återfås ej vid avbokning.
 • Bokningsavgiften skickas alltid till den som bokar. Denne är betalningsansvarig även om man är flera som nyttjar banan.
 • Ridhuset kan bokas dagtid Mån-Fre. Lör - Söndag bokas ridhuset upp max 6 timmar per dag. Undantaget heldagsbokningar samt HR-aktiviteter.

Bokningsansvarig : Rikke B. Ströyberg, ridskola@haparandaryttare.se

Vill du hyra stora delar av, eller hela, anläggningen vid t ex tävling? Kontakta bokningsansvarig för offert.
Avbokning kostnadsfritt senast 7 dagar innan bokningstillfälle. Därefter faktureras hela beloppet.

Publicerad: 2023-05-04

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Författare: Daniel Juhlen

Besöksadress

Björka Gård
953 35 Haparanda

Postadress

Haparanda Ryttare
Björka Gård
95335 Haparanda

Kontakta oss

079-3391567
ridskola@haparandaryttare.se