Gå till innehåll
Haparanda Ryttare
Haparanda Ryttare

Information till eleverna

Haparanda Ryttare följer Svenska Ridsportförbundets rekommendationer, vilket ger dig en trygg och stadig grund att stå på. En plats för dig som elev hos oss är att likna med ett abonnemang, vilket betyder att så länge du inte säger upp din ridplats så har du den kvar. Tänk därför på att säga upp den skriftligen i god tid om du vill sluta, annars får du betala även för nästkommande termin. Uppsägning av ridplats skall ske senast 30/11 resp. 30/5.

Detta gäller för dig som elev:

För att rida lektion hos oss krävs att du är medlem, då ingår en olycksfallsförsäkring. Nya elever blir automatiskt medlemmar, och avgiften läggs på fakturan. Uppge alltid fullständigt personnummer samt adress.

Ridavgiften faktureras och betalas i förskott för en hel termin. Kontakta oss om du vill dela upp betalningen. 

Återbetalning av ridavgift medges endast vid sjukdom som förhindrar deltagande under längre tid. Det måste styrkas med läkarintyg.

Det kan hända att vi får ställa in enstaka lektioner p.g.a sjuka hästar, underhåll av anläggning m.m, då betalas ingen avgift tillbaka och ingen återridning sker. I vissa fall, vid t ex längre uppehåll, kan avgiften komma att återbetalas. 

Alla nybörjare som behöver ledare måste ha med sig någon som kan leda hästen under alla uppsuttna lektioner.

Om eleven saknar ledare kan vi behöva neka eleven ridning under berörd lektion. Kom alltid till stallet minst 30 min innan din lektion börjar, för att hinna göra iordning din häst ordentligt.

Det är inte acceptabelt att komma in med en spånig och smutsig häst till lektionen. Den mesta ridningen sker inomhus, men ha alltid med kläder lämpliga för uteridning ifall lektionen hålls utomhus. 

Sista ridgruppen för dagen utfodrar stora stallets hästar. 

När du ridit klart, kratsa alltid ur hovarna på din häst samt borsta av den. Svampa eller spola bort svett vid behov. Skölj bettet noga och häng undan all hästens utrustning på avsedd plats direkt, så att nästa ryttare hittar den. 

Teori ingår för samtliga ridgrupper på alla nivåer, vid minst 2 lektioner/termin och den är minst lika viktig som själva ridningen.

Teorin är till för att lära dig hur du tar hand om hästen och dess omgivning på ett lämpligt och framförallt säkerhetsmässigt sätt, vilket är en förutsättning för att kunna rida en välmående häst. Om vi inte tar hand om våra hästar kommer de inte att fungera som trygga och glada ridhästar. 

Vi är ideell förening, och räknar därför med att elever och föräldrar hjälper till att hålla föreningen på fötter. Du som elev kan bli kallad att hjälpa till vid olika arrangemang samt delta i försäljningar.

Det är endast på detta sätt vi kan bedriva verksamheten. Om du vill göra en ideell insats för föreningen, kontakta oss. Vi uppskattar all hjälp!

 Följ alltid de regler som finns i stallet, de är till för både hästar och människors säkerhet. 

Visa alltid hänsyn och respekt till dina kamrater i stallet och hjälp varandra.

Visa respekt till hästarna och ta hand om dem som om de vore dina egna. De gör ett fantastiskt jobb och ska värdesättas därefter. Att lämna en smutsig och svettig häst i boxen eller ett skummigt bett på tränset när man åker hem är inte acceptabelt.

Publicerad: 2023-02-23

Senast uppdaterad: 2023-08-08

Författare: Daniel Juhlen

Besöksadress

Björka Gård
953 35 Haparanda

Postadress

Haparanda Ryttare
Björka Gård
95335 Haparanda

Kontakta oss

079-3391567
ridskola@haparandaryttare.se